Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 9 października 2013 Komitet Regionów przyjął opinię dotyczącą Planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020, która  jest odpowiedzią przedstawicieli europejskich miast i regionów na publikację dokumentu Komisji Europejskiej. Sprawozdawcą opinii był Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, który zasiada w komisjach ENVE (ds. środowiska, klimatu i energii) oraz ECOS Komitetu Regionów.

Proponowany plan działania wyznacza nowe perspektywy i propozycje wspierania przedsiębiorczości, które należy podjąć na szczeblu zarówno UE, jak i państw członkowskich i składa się z trzech filarów:

W dokumencie podkreślono pełne poparcie dla działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości, likwidowanie barier stojących na drodze rozwoju MŚP i tym samym zwiększaniu konkurencyjności Unii Europejskiej. Zwraca także uwagę na szybkie wdrożenie proponowanych rozwiązań oraz zwiększenie liczby kobiet-przedsiębiorców.

Treść dokumentu