Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 27.11-1.12.2017 roku odbędzie się dziewiąty już Europejski Szczyt Innowacyjności i pierwszy w historii Europejski Tydzień Innowacyjności.

Europejski Szczyt Innowacyjności (EIS) jest corocznym wydarzeniem poświęconym największym wyzwaniom związanym z innowacyjnością. Tematyka tegorocznych warsztatów to gospodarka europejska i wyzwania społeczne, czyli m.in. energia, przemysł, środowisko, rolnictwo, bio-ekonomia, zdrowie, transport, bezpieczeństwo, obliczenia kwantowe oraz rola regionów i miast we wdrażaniu innowacji.

Rok 2017 jest ważnym rokiem dla przyszłości innowacji w Europie i rozpoczętych przygotowań do kolejnych wieloletnich ram finansowych, których częścią jest ramowy program w zakresie badań naukowych i innowacji. Jednocześnie jest to okazja, aby zastanowić się, w jaki sposób możemy inteligentniej wprowadzać w życie innowacje, lepiej wykorzystując dostępną wiedzę i zasoby. Celem warsztatów jest wypracowanie konkretnych rozwiązań podnoszących poziom innowacji w UE.

Centralną częścią Europejskiego Szczytu Innowacyjności będzie ogłoszenie wyników konkursu dla start-upów – EU Top 50 Millennial Start-up. Badacze oraz przedsiębiorcy nowej generacji zaproszeni byli do przedstawiania swoich pomysłów i wynalazków w dziedzinach takich, jak zdrowie, żywność i rolnictwo, bio-, nano- i neurotechnologia, technologie cyfrowe, zaawansowane materiały technologiczne oraz nowe technologie produkcyjne, przemiany energetyczne, środowisko i zmiany klimatu, transport, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo, sektory kreatywne, edukacja itp.

Konkurs EU Top 50 Millennial Start-up będzie można śledzić dzięki relacji internetowej we wtorek 28 listopada w godzinach 9:00-12:30.

Program Europejskiego Szczytu Innowacyjności znajdą Państwo tutaj, a program konkursu dla start-upów tutaj.