Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet Regionów rozpoczął konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości 2015”, którego celem jest nagrodzenie miast i regionów o najbardziej przyszłościowej wizji w Europie.

W konkursie wyłania i nagradza się te regiony, które mogą poszczycić się wyjątkową wizją przedsiębiorczości. Wizja ta jest realizowana za pomocą konkretnych i wymiernych działań, które przyczyniają się do wdrożenia programu Small Business Act dla Europy i optymalnie wykorzystują fundusze publiczne. Regionom, które opracują najbardziej przekonującą strategię, nadany zostanie tytuł Regionu Przedsiębiorczości Roku. Celem inicjatywy jest stworzenie i popularyzowanie prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w całej Europie. Nagrodzona strategia regionalna będzie oceniana przez 2 lata, a najistotniejsze wyniki i osiągnięcia zostaną omówione przez władze lokalne i regionalne za pośrednictwem sieci ERP.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy, informacje na temat konkursu oraz nagrody, są dostępne na stronie ERP.