Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

European Design Days, które odbędą się 25. i 26. września 2013 roku, są inicjatywą ERRIN Design and Creativity Working Group. Jest to pierwsze takie wydarzenie w Europie, bazujące na regionalnym podejściu, które prezentuje ogromny potencjał i możliwości projektowania.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy, która umożliwiłaby dialog na temat lokalnych, regionalnych, narodowych i europejskich inicjatyw zorientowanych na projektowanie. Pozwala ona na dyskusję nad rolą dprojektowania w rozwijającym się sektorze publicznym i usługowym, przy skupieniu się na ich regionalnym wymiarze.

Forum ma za zadanie:

Więcej informacji o wydarzeniu.

Rejestracja.

Program.