Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

8 października 2019 r. w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Cohesion policy for a more social Europe: Regions and Cities inclusive for all” zrzeszająca przedstawicieli regionów europejskich, instytucji europejskich oraz inicjatorów projektów, którzy przyczyniają się do budowania „bardziej społecznej Europy”, czyli jednego z priorytetów polityki spójności na lata 2021-2027. Prelegenci oraz zaproszeni goście rozmawiali o wpływie polityki lokalnej i regionalnej na rozwój bliższej obywatelom polityki europejskiej – bazującej na filarze praw socjalnych UE i realizującej cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom XXI wieku, regiony i miasta UE coraz częściej poszukują innowacyjnych rozwiązań i skoordynowanych działań w oparciu o dostępne programy oraz fundusze unijne. Promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa, wsparcie dla trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz inwestowanie w edukację i podnoszenie kwalifikacji, to tylko niektóre cele społeczne wspierające wzrost gospodarczy w Europie.
 

Region PomorskiePodczas wtorkowego seminarium województwo pomorskie reprezentowane było przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Panel specjalistyczny, obok Pomorskiego, prowadzony był przez ekspertów z regionów: Kujawsko-Pomorskie- Polska, Bouches-du-Rhône – Francja, Vojvodina – Serbia, Marseille – Francja, i koncentrował się na wymianie przyjętych strategii oraz korzyści płynących z umacniania praw socjalnych obywateli UE oraz działań na rzecz integracji społecznej. Prelegentami podczas panelu byli kolejno: Dominigue Hanania – zastępczyni dyrektora ds. środowiska projektów i badań z departamentu Bouches-du-Rhône, Katarzyna Ziemann z Laboratorium Innowacji Społecznych z Gdyni, Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z regionu kujawsko-pomorskiego, Valentina Antić – koordynator ds. współpracy międzynarodowej OPENS 2019 z Nowego Sadu oraz Jan-Max Troillet – doradca miasta Marsylia.
 
Katarzyna Ziemann, zastępca Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych z Gdyni zaprezentowała praktykę wdrażania polityki spójności w zakresie integracji społecznej w mieście. Przedstawiła działania podejmowane na rzecz rozwoju terytorialnego i integracji społecznej, gdzie mieszkańcy bez względu na sytuację socjalną współdecydują o kierunkach rozwoju miasta. Gdzie władze pozwalają na angażowanie mieszańców przy tworzeniu inicjatyw, aby mieli wpływ na otocznie w jakim żyją.  Jednym z czołowych projektów miejskich jest Wymiennikownia. Miejsce stworzone dla młodych ludzi i wraz z nimi, w którym to lokalna młodzież decyduje o podejmowanych działaniach. Miejsce, gdzie może rozwijać swoje pasje i umiejętności poprzez różnego rodzaju warsztaty oraz zajęcia, a przestrzeń służy współpracy na rzecz gdyńskiej młodzieży. Kolejnym zaprezentowanym projektem był UrbanLab – nowy mechanizm dla rozwiązywania miejskich problemów i szukania nowych rozwiązań, oczywiście z pomocą mieszkańców. Przestrzeń, w której spotykają się jednocześnie eksperci, przedstawiciele władz miejskich oraz sami mieszkańcy, pracując nad rozwiązaniami, które poprawić mają jakość życia w mieście. Dodatkowo działania UrbanLab’u wspomagają integrację i budują zaufanie społeczne, a w efekcie prowadzą do budowania lokalnej tożsamości i wzmocnienia regionalnego potencjału.