Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

21 października w Komisji Europejskiej odobyła się konferencja pt. ‘Clean Power for Transport’, która miała na celu ocenę sytuacji wykorzystania alternatywnych paliw transportowych w Europie.

Odbyły się trzy sesje panelowe z przedstawicielami przemysłu, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i administracji zagranicznych. Poruszono tematy potencjału paliw alternatywnych dla wzrostu i zatrudnienia w UE, sytuację paliw alternatywnych na świecie i przykłady udanych inwestycji w alternatywne paliwa.

Omówiono utworzenie odpowiedniej infrastruktury tankowania oraz konsekwentnego rozwoju rynku pojazdów, które są potrzebne do wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej. Wdrożenie tej polityki  ma również na celu zmniejszenie kosztów UE ponoszonych przez import ropy naftowej, który obecnie wynosi 1 mld euro dziennie i prowadzi do znacznego deficytu bilansu handlowego UE w wysokości około 2,5% PKB.

Podkreślono, że istnieje znaczący potencjał zatrudnienia związany z przemysłem paliw alternatywnych oraz technologiami napędzania pojazdów. Aby skutecznie spopularyzować użycie nowych samochodów należy znacząco obniżyć koszty ich produkcji, rozbudować i ujednolicić infrastrukturę tankowania (lub ładowania) w obrębie Wspólnoty oraz uregulować system opodatkowania nowych paliw.