Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 25 czerwca br. w czasie posiedzenia Wspólnego Komitetu Celnego UE-Chiny w Brukseli odbyła się ceremonia podpisania umowy pomiędzy Polską, Unią Europejską, a Chinami w sprawie pilotażowego programu SSTL. Porozumienie to obejmie współpracę celną pomiędzy portem w Gdańsku, a portami chińskimi. Uroczystość podpisania umowy odbyła się w obecności europejskiego komisarza ds. podatków i unii celnej Algirdasa Šemety, ambasadora Chin Wu Hailonga oraz chińskiego ministra ds. ceł Yu Gaugzhou. W imieniu strony polskiej porozumienie podpisał Wiceminister Finansów i  Szef Służby Celnej – Jacek Kapica. 

Polska i Chiny to strategiczni partnerzy. Ponad 60 % towarów importowanych do Polski pochodzi z Chin, a większość z nich przekracza granicę przez polskie porty. Integralną częścią współpracy ekonomicznej i handlowej jest współpraca celna, szczególnie istotna z punktu widzenia zapewnienia płynnego przepływu legalnego handlu i ochrony obywateli. Wspólnym celem jest także zwalczanie zjawiska nielegalnej działalności w obrocie handlowym. Według ambasadora Chin zawiązana w ramach programu SSTL współpraca powinna pozwolić na dalszy wzrost europejsko-chińskiego handlu, zwiększyć poziom operacyjności i efektywności wymiany handlowej oraz przyczynić  się do ograniczenia przemytu. Zacieśnienie współpracy to także szansa na polepszenie jakości usług i bezpieczeństwa przewozów towarów, co posiada bezpośrednie przełożenie na ochronę zdrowia końcowego odbiorcy oraz stan środowiska naturalnego (m.in. poprzez zastosowanie lepszych standardów zabezpieczenia kontenerów z niebezpiecznymi substancjami).

Głównym założeniem programu pilotażowego SSTL jest dostarczanie z wyprzedzeniem danych o łańcuch dostaw jeszcze przed załadunkiem towarów na statek, co ułatwia służbom celnym przeprowadzanie analizy ryzyka. Wśród wymiernych korzyści płynących z programu wymienia się m.in.: skrócenie czasu obsługi ładunku, lepszą i bardziej precyzyjną wymianę informacji pomiędzy polskimi i chińskimi służbami celnymi, skrócenie czasu dostawy do partnerów handlowych, zmniejszenie nakładów na czynności kontrolne przy jednoczesnym podwyższeniu standardów i zwiększaniu bezpiecznego łańcucha dostaw.

Polska, jeszcze jako obserwator, pierwszy raz uczestniczyła w spotkaniu grupy roboczej SSTL w listopadzie 2010 r. w Brukseli.  Po tym spotkaniu Polska Służba Celna wytypowała Gdańsk do projektu SSTL i tak rozpoczęto prace nad budową nowych  szlaków  handlowych pomiędzy Polską i Chinami, opartych na linii Maerska nazywanej AE 10 (Azja – Europa, linia numer 10).  W projekcie, oprócz portu w Gdańsku, uczestniczą  europejskie porty: Rotterdam, Felixstowe, Hamburg, Le Havre, Genua, Antwerpia oraz chińskie: Shenzhen, Shanghai, Chongqing, Dalian i Tianjin. Przystąpienie do programu SSTL portu w Gdańsku to niezwykle istotne wydarzenie, zarówno w zakresie ułatwień dla służby celnej, przedsiębiorców współpracujących z Chinami oraz szeroko pojętego rozwoju portu oraz regionu pomorskiego.

Kilka faktów – główne przyczyny wyboru portu w Gdańsku do programu pilotażowego SSTL:

Przygotowano w oparciu o materiały Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.