Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem zorganizowanego przez Greenpeace programu Eko-Starter jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Greenpeace chce pomóc wszystkim tym, którzy mają ciekawe pomysły na działania proekologiczne w swoich miejscach zamieszkania. Pod uwagę brane będą przede wszystkim projekty oparte na współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk, które będą pobudzały lokalne społeczności do działania, a w rezultacie zmierzały do wprowadzania realnych zmian w postrzeganiu potrzeb ochrony środowiska.

Dofinansowanie i wsparcie merytoryczne otrzymają te projekty, które będą prezentować nowatorskie rozwiązania z potencjałem rozwoju i kontynuacji. Ponadto uczestnicy i uczestniczki programu wezmą udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, na których będą mogli także dopracować swoje projekty pod okiem doświadczonych ekspertów.

Zgłoszenia do programu Eko-starter można nadsyłać do 31 marca 2014 roku. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 5000 zł. Szczegółowe informacje oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.eko-starter.pl.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku