Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Rozwoju Polskich Uczelni – jedno- lub wielostronnych projektów, mających na celu opracowanie programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni wyższych.

Nabór projektów odbywa się w okresie od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013 r., do godz. 16.00.

Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:

– rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);

– rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;

– rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;

– przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;

– utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;

– rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;

– rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

Uprawnionymi wnioskodawcami są polskie uczelnie wyższe.

Partnerstwo instytucji z Polski i Norwegii jest obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. W takich przypadkach uprawnione instytucje z Polski będą składać wniosek w imieniu całej grupy partnerskiej. W innych typach projektów partnerstwo będzie opcjonalne.

Pojedynczy projekt może trwać od 1 do maksymalnie 2,5 roku: od 4 listopada 2013 r. do 31 maja 2016 r.

Całkowita alokacja na konkurs wniosków Rozwój Polskich Uczelni wynosi 2 866 666,50 euro.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 EUR do 250 000 euro. Kwota przyznanego dofinansowania z programu nie może przekroczyć 90 proc. kosztów projektu, pozostałe min. 10 proc. powinno zostać zapewnione ze źródeł innych niż FSS.

Szczegółowe informacje na stronie dostępne są na stronie Operatora.

Źródło