Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Współpracy Instytucjonalnej – dwustronnych lub wielostronnych projektów dotyczących wspólnych działań i inicjatyw (takich jak np. projekty szkolne, seminaria, konferencje, publikacje) podejmowanych przez instytucje z Polski oraz z Państw-Darczyńców.

Projekty mogą dotyczyć następujących zagadnień:

– wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;

– wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

– rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK);

– konferencje, seminaria, publikacje.

Uprawnieni wnioskodawcy to instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

– szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);

– szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);

– publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;

– instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe);

Wymagany jest co najmniej jeden partner zagraniczny z Państw-Darczyńców tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Pojedynczy projekt może trwać od 6 m-cy do maksymalnie 2 lat, w okresie: od 4 listopada 2013 r. do 31 października 2015 r.

Całkowita alokacja na konkurs wniosków Współpraca Instytucjonalna wynosi 1 873 333 euro.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 do 100 000 euro. Kwota przyznanego dofinansowania z Programu nie może przekroczyć 90 proc. kosztów projektu, pozostałe min. 10 proc. kosztów projektu powinno zostać zapewnione ze źródeł innych niż FSS.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 7 czerwca 2013 r., do godz. 16.00

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Źródło