Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowegoogłasiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Czas trwania naboru

Nabór projektów rozpoczął się 15 czerwca 2012 r. i potrwa do 15 października 2012 r. do godz. 16.15.  Na dofinansowanieprojektów przeznaczono kwotę 4 877 778 EUR  =  20 895 913 PLN (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,2839 PLN).

Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty:

Wnioski mogą składać:

Partnerstwo

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw – Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. 

Dofinansowanie

Więcej informacji

Szczegółowe ogłoszenie o naborze oraz pozostałe informacje nt. naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie  www.mkidn.gov.pl

Dodatkowych informacji udzielają (dni robocze, godz. 9.00 – 15.30)

Małgorzata Bacińska

tel. 22 42 10 538

E-mail mbacinska@mkidn.gov.pl

Jacek Mikuszewski

tel. 22 42 10 466

E-mail jmikuszewski@mkidn.gov.pl 

źródło: http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Ruszanaborwnioskowwramachprogramuroznorodnoscwkulturze120615.aspx