Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem programu jest przeniesienie lub uniknięcie ruchu drogowego, a mianowicie znacznej części oczekiwanego rocznego wzrostu międzynarodowego drogowego transportu towarowego, który jest mierzony w tonokilometrach, na rzecz środków transportu o niższych kosztach zewnętrznych, pozwalających na możliwie jak najkrótsze przejazdy drogowe.

Wnioskodawcy kwalifikujący się do finansowania w ramach programu:

– Osoby prawne, przedsiębiorstwa handlowe (zarówno własności prywatnej, jak i publicznej). Dokładniej: dostawcy logistyczni, tacy jak: firmy transportowe, firmy spedycyjne i logistyczne;

– Wnioskodawcy mający swe siedziby w 27 państwach członkowskich UE lub w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Chorwacji;

– Co najmniej jeden wnioskodawca.

Wstępny harmonogram:
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 sierpnia 2013
Otwarcie sesji: wrzesień 2013
Przybliżona data sprawozdania na temat oceny przez komitet oceniający: listopad 2013
Szacowany termin zgłaszania wniosków i rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy: grudzień 2013
Podpisanie umów: pierwsza połowa 2014

Szczegółowe informacje na temat projektu tutaj.

Źródło