Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce.

W związku z tym, zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i zaprezentowania swoich projektów, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania.

W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami można przesyłać do 15 października 2014 roku na adres Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.