Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Minister Środowiska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy EOG. Tym razem wsparcie finansowe przeznaczone zostanie na projekty z zakresu różnorodności biologicznej.

Wnioski można składać od 15 kwietnia 2013 roku.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do osiągnięcia jednego
z niżej wymienionych celów ogólnych:

1. Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;

2. Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;

3. Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja
w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;

4.  Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej.

Na wsparcie dużych projektów w ramach naboru głównego zostanie przeznaczona kwota 13 190 181 EUR, tj. 54 553 270 PLN.

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 85 % dla wnioskodawców Programu.

W naborze głównym wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR tj. 703 103 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. EUR tj. 3 308 720 PLN.

 Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku