Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska uruchomiła drugi nabór na projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative ActionsUIA.

Z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację tego programu w latach 2015-2020 przeznaczono 372 mln EUR.

Uruchomiony w grudniu 2015 r. program „Urban Innovative Actions” ma na celu wsparcie i umożliwienie przetestowania innowacyjnych rozwiązań problemów stojących przed miastami w Europie. Poziom dofinasowania projektu może sięgać 80 proc. kosztów, do kwoty 5 mln EUR.

W obecnym naborze wniosków, który trwa do 14.04.2017 r. i obejmuje trzy zakresy tematyczne tj.: gospodarka o obiegu zamkniętym, integracja imigrantów i uchodźców, mobilność miejska,  dostępne są środki w wysokości 50 mln EUR, a maksymalna wartość dofinansowana pojedynczego projektu to 5 mln EUR.

Program Urban Innovative Actions skierowany jest do miast Unii Europejskiej, które mogą złożyć wniosek pojedynczo (minimum 50 tyś. mieszkańców), bądź w zgrupowaniach, we współpracy z szerokim gronem partnerów. Partnerzy tacy jak uniwersytety, organizacje pozarządowe, agencje, przedstawiciele sektora publicznego, przedsiębiorstwa i wiele innych mogą włączyć się w  realizację poszczególnych działań oraz uczestniczyć w budżecie inicjatywy, a ich zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla Komisji i wpływa na zwiększenie wartości projektu.

Więcej szczegółowych informacji na temat obecnego naboru znajdą Państwo w załączonej prezentacji, a także bezpośrednio na stronie UIA: http://www.uia-initiative.eu/en/get-involved-project/guidance.

W celu wsparcia miast w tym procesie, Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Komisją Europejską (DG REGIO) oraz Sekretariatem UIA organizuje spotkanie sieci na rzecz rozwoju obszarów miejskich (Urban Development Network – UDN) dla przedstawicieli miast poświęcone drugiemu naborowi UIA.

UDN jest siecią na rzecz rozwoju obszarów miejskich, służącą promowaniu budowy potencjału, sieci kontaktów i wymiany doświadczeń na szczeblu unijnym między władzami miejskimi odpowiedzialnymi za wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (art. 7 EFRR) oraz realizującymi innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (art. 8 EFRR).

Spotkanie odbędzie się 9 lutego br. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 i będzie podzielone na 2 części. W pierwszej, ogólnej, zaprezentowane zostaną zasady drugiego naboru oraz funkcjonowania UIA. W drugiej przedstawiciele miast będą mieli możliwość indywidualnego przedyskutowania z ekspertami KE i UIA swoich pomysłów na projekty.

Spotkanie jest otwarte dla przedstawicieli wszystkich miast europejskich.

Rejestracji udziału w spotkaniu należy dokonać do dnia 01 lutego br. poprzez formularz znajdujący się na stronie DG REGIO: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UDN-UIA-workshop-Warsaw-registration

Formularz rejestracyjny obowiązuje zarówno w przypadku udziału w części ogólnej spotkania oraz w części poświęconej konsultacjom pomysłów na projekty.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn_poland_2017/