Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową. Program rozwija kontakty i wymianę kulturalną Polski z Państwami-Darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Program wspiera w szczególności: organizację wystaw i przedstawień, współpracę oraz wymianę artystów z Polski i Państw-Darczyńców tj.: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Pozwala także na uzyskanie dofinansowania wpółpracy ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich oraz współpracy między instytucjami kultury. Tym samym dofinansowanie mogą dostać projekty nieinwestycyjne („miękkie”) o charakterze niekomercyjnym.

Wsparcie skierowane będzie m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych, archiwów państwowych, organizacji pozarządowych ze sfery kultury.

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców. Całkowita alokacja na konkurs: 16 899 782 złotych.
Wartość dofinansowania:

– Poziom dofinansowania – do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

– Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu

Dofinansowanie zostało podzielone na:

Projekty małe:

– minimalna wartość dofinansowania wynosi 207 100 złotych, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi  621 300 złotych

Projekty duże:

– minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 621 300 złotych, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 4 142 000 PLN

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00

Dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Źródło