Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 29 grudnia 2011 r. ogłoszony został drugi nabór wniosków na dofinansowanie projektów „dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, ustanowionego w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Główny cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i przyczynianie się do zmniejszania różnic społeczno gospodarczych.

W konkursie o dotacje mogą startować fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Kwota alokacji dla naboru wynosi 3 666 667 franków szwajcarskich, a wysokość dofinansowania dla poszczególnych projektów to 10 tys do 250 tys. franków.

Termin zakończenia naboru mija 29 lutego 2012 r.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/Strony/Rozpoczecie_II_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_projektow_duzych_w_ramach_Funduszu_dla_Organizacji_Pozarzadowych_291311.aspx