Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość nauki od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Celem niniejszego naboru jest wyłonienie konsorcjów międzynarodowych na rzecz partnerstwa długoterminowego (2016-2021) w celu rozszerzenia i wzmocnienia istniejącej sieci Organizacji Pośredniczących (IO – Intermediary Organisations), które pełnią rolę lokalnych punktów kontaktowych dla nowo powstałych, jak i doświadczonych przedsiębiorców w krajach uczestniczących w programie. Wybranym kandydatom zostaną przyznane Ramowe Umowy o Partnerstwie (FPA – Framework Partnership Agreement).

Przedmiotem działalności organizacji pośredniczących powinno być wsparcie biznesowe. Ich zadaniem jest rektutacja i pomoc przedsiębiorcom, chcących skorzystać z programu.

Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2016 o godzinie 17:00 (czasu brukselskiego). System składania wniosków będzie dostępny na stronie programu.

Aby dowiedzieć się więcej o warunkach praktycznych i finansowych, zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Więcej informacji znajduje się także w Podręczniku dla Organizacji Pośredniczących (Quality Manual), który pozwoli zrozumieć, jak dokładnie działa program.

Pytania dotyczące naboru należy składać wyłącznie w formie pisemnej, wysyłając e-mail na adres: easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu.