Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w ramach Connecting Europe Facility (CEF) Telecom, aby zachęcić i wspierać wdrażanie Europejskiej Infrastruktury Usług Cyfrowych (European Digital Service Infrastructures (DSIs)).

Fundusz CEF Telecom wspiera projekty, które przyczyniają się do zwiększenia interoperacyjności, łączności i wdrażania ogólnoeuropejskiej infrastruktury cyfrowej w obszarze Unii Europejskiej oraz służą poprawie życia obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej, a tym samym wspomagają rozwój Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market).

Na realizację tego programu przeznaczono 27,5 mln euro (podział budżetu dotyczy poszczególnych obszarów tematycznych).

Zainteresowani kandydaci mogą składać wnioski do 18 maja 2017 roku w czterech obszarach tematycznych:

System Integracji Rejestrów Przedsiębiorstw (BRIS): ułatwienie dostępu społeczeństwa do informacji o spółkach oraz zapewnienie bezpiecznej elektronicznej komunikacji przedsiębiorstw na terenie UE – 2 mln euro.

Elektroniczna Identyfikacja i Elektroniczny Podpis: odnosi się do uwierzytelniania transgranicznego eID oraz wykorzystania podpisu elektronicznego – 7 mln euro.

Elektroniczna Wymiana Informacji Dotycząca Zabezpieczenia Społecznego (EESSI): poprawa transgranicznej komunikacji pomiędzy krajowymi organizacjami zabezpieczenia społecznego w Europie – 17 mln euro.

Europejski Portal e-Sprawiedliwość: dostarczanie informacji i usług on-line w obszarze wymiaru sprawiedliwości przyczyniającego się do utworzenia jednolitego europejskiego obszaru sprawiedliwości – 1,5 mln euro.

Wnioski należy składać za pośrednictwem dedykowanego systemu składania wniosków. Wszystkie dokumenty oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach aplikacyjnych poszczególnych grup tematycznych.

Ocena wniosków rozpocznie się w czerwcu br., a wyniki oraz decyzje w sprawie przyznania dofinansowania zostaną ogłoszone w październiku 2017 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Innovation and Networks Executive Angency (INEA), INEA-CEF-Telecoms-Infoday@ec.europa.eu

W dniu 28 lutego 2017 r. odbędzie się Wirtualny Dzień Informacyjny dot. Connecting Europe Facility (CEF) Telecom. Link do wydarzenia zostanie podany bliżej terminu transmisji, a pełen zapis będzie dostępny przez 2 lata od transmisji pod tym samym adresem.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-telecom-over-eu27-million-foster-european-digital-service-ecosystem