Komisja Europejska ogłosiła drugie zaproszenie do składania wniosków dot. dużych projektów w ramach Funduszu Innowacyjnego finansującego przełomowe technologie w dziedzinie OZE, CCS, CCU czy magazynowania energii.

Z budżetu funduszu finansowane będą przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla.

Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności. W przypadku projektów, które są obiecujące, ale nie są wystarczająco dojrzałe, aby uzyskać dotację, Europejski Bank Inwestycyjny będzie udzielał pomocy w zakresie opracowywania projektów.

Ważne informacje:

 • Termin składania wniosków: 3 marca 2022 r.
 • Koszt całkowity kwalifikowalnych dużych projektów: powyzej 7,5 mln euro.
 • Finansowanie funduszu: max. 60% kosztów.
 • Sesja informacyjna:
  • Środa, 10 listopada w godz. 10:00 – 17:00
  • Rejestracja na wydarzenie
  • Pytania można zadawać poprzez platformę Slido (Kod: #IFLSC2021)
 • Składanie wniosków:
 • Nabór dotyczący małych projektów (koszt całkowity < 7,5 mln euro) planowany jest na 15 marca 2022 r.