Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wprowadzenie polityki oszczędnego gospodarowania energią oraz redukcja jej zużycia są jednymi z głównych celów Unii Europejskiej w zakresie energetyki. W 2012 roku wprowadzono Dyrektywę o Wydajności Energetycznej Budynków, która odpowiednio wdrożona, może zmniejszyć nawet o 6.5% zapotrzebowanie na energię.

Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane są do określenia i zastosowania minimalnych wymagań dotyczących energetycznej charakterystyki wszystkich budynków, jak również stworzyć system certyfikacji oraz wprowadzić obowiązkowe regularne inspekcje systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Według wymogów Dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej mają również obowiązek zapewnić, że przed rokiem 2021 wszystkie nowe budynki będą tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii – czyli budynkami korzystającymi z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatr. Do końca 2020 roku ma się to przyczynić do zmniejszenia o 20% zużycia energii pierwotnej.

Komisja Europejska otworzyła publiczne konsultacje dotyczące oceny efektywności energetycznej budynków. Głównym celem tych konsultacji jest weryfikacja Dyrektywy o Wydajności Energetycznej Budynków (2012/27/UE) i sprawdzenie, czy jej wprowadzenie odnosi przewidziany skutek – czy zmniejsza się zapotrzebowanie na energię oraz czy zwiększa się użycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kwestionariusz również skupia się na kwestii finansowania inteligentnego budownictwa, które jest nadzieją zrównoważonego rozwoju oraz szansą na życie w lepszym, bardziej zadbanym środowisku naturalnym. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie kwestionariusza online, który znajdą Państwo pod tym adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EnergyPerformanceBuildingsDirectiveConsultation1. Ankiety można wypełniać do dnia 31 października 2015 r.

Pytania odnośnie konsultacji prosimy kierować na adres ener-consulation-epbd@ec.europa.eu.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku