Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju świadomości europejskiej wśród młodych ludzi. Udział w projekcie ma zachęcić ich do działań w projektach integrujących Europę i zwiększyć ich zainteresowanie tematami dotyczącymi Unii Europejskiej.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego przyznawana jest projektom, które realizowane i przygotowywane są właśnie przez młodych ludzi. Ich celem powinno być promowanie rozwoju wspólnej tożsamości europejskiej. Mają one przedstawiać praktyczne przykłady Europejczyków, którzy żyją razem we wspólnocie.

W konkursie wybieranych zostanie dwadzieścia osiem projektów – po jednym z każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, które staną do walki o trzy zwycięskie tytuły. Najlepszy projekt zajmie pierwsze miejsce i uhonorowany zostanie nagrodą pieniężną w wysokości pięciu tysięcy euro, laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają kolejno trzy i dwa tysiące euro. Nagroda obejmie także zaproszenie do zwiedzenia jednej z dwóch siedzib Parlamentu Europejskiego – w Brukseli lub Strasburgu. Dodatkowo, autorzy nie tylko trzech, a wszystkich dwudziestu ośmiu projektów, wezmą udział w czterodniowej wycieczce do Akwizgranu.

Konkurs organizowany jest co roku przez Parlament Europejski, a także Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu. To już jego ósma edycja. W poprzednich latach zwyciężyły takie projekty, jak ,,Europe & Me” przygotowany przez Brytyjczyków, hiszpański ,,Escena Erasmus” czy ,,YOUrope needs YOU!” – projekt młodych ludzi z Europejskiego Forum StudentówAEGEE. Pierwszy z wymienionych laureatów to internetowy kwartalnik poświęcony stylowi życia. Jego celem jest ,,przybliżanie Europy” – tworzony jest przez Europejczyków dla Europejczyków i porusza tematy bliskie młodym. Drugi skierowany jest do studentów biorących udział w programie Erasmus. Pomysłodawcy zapragnęli stworzyć sieć teatralną, która miałaby promować wymianę między kołami teatralnymi europejskich uczelni wyższych. ,,YOUrope needs YOU!” ma natomiast na celu zmotywowanie uczniów szkół średnich do angażowania się w sprawy społeczne.

Ostateczny termin składania kandydatur to 2 stycznia 2015 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo pod adresem: http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/