Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji w imieniu Komisji Europejskiej DG ds. Energii zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii 2015, który będzie miał miejsce w dniach od 15 do 19 czerwca 2015 r. W tym czasie wręczone zostaną prestiżowe Europejskie Nagrody Zrównoważonej Energii. Z inicjatywy Komisji Europejskiej są one rokrocznie składane na ręce twórców najlepszych energetycznych projektów w Europie. O wygraną mogą rywalizować projekty, które przyczyniają się do realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Konkurs otwarty jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

podnoszenie świadomości (komunikacja),

programy edukacyjne (nauka),

budynki (mieszkalnictwo),

oszczędność energii (konsumpcja),

czysta mobilność (podróże).

Termin aplikacji mija z dniem 28 lutego 2015 r.

Więcej informacji znaleźć Państwo mogą na stronie:www.eusew.eu.

Inormacja umieszczona w ramach projektu

,,Zielona Europa – zróbmy to razem”