Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Instytut Szwedzki uruchomił nabór wniosków w sprawie przyznania funduszy zalążkowych tzw. seed funding, na projekty wpisujące się w szeroko rozumianą współpracę bałtycką. Składane projekty powinny nawiązywać do celów określonych w Planie Działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Bałtyckiego Planu Działania HELCOM lub wpisywać się w realizację założeń Partnerstwa Wschodniego.

Istotnym warunkiem jest by partner główny projektu pochodził ze Szwecji.

Maksymalny budżet projektu może wynieść 500 000 Koron szwedzkich

Wnioski można składać do 1 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje i warunki naboru wniosków dostępne są na stronie Instytutu Szwedzkiego: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/baltic-region-seed-funding-grants/