Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Instytut Morski w Gdańsku wraz ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”, w ramach realizowanego projektu Smart Blue Regions, zorganizował w swojej siedzibie seminarium konsultacyjne dla interesariuszy sektora gospodarki morskiej. Zaproszenie na spotkanie zostało wysłane do członków partnerstwa morskiej ISP1 oraz do członków Forum Okrętowego. W seminarium udział wzięły osoby, reprezentujące następujące sektory: biotechnologia, porty morskie, przemysł stoczniowy i klaster morski.

Celem spotkania było zweryfikowanie przez interesariuszy,  przygotowanej w ramach projektu, bazy podmiotów, działających w branży morskiej w regionach, biorących udział w projekcie. Baza podmiotów została zobrazowana w formie map, prezentujących potencjał w poszczególnych sektorach:

·       Maszyneria i Technologia

·       Nauki o życiu & niebieska medycyna

·       Energia

Drugim celem seminarium było zidentyfikowanie  potencjalnych tematów i obszarów, w których uczestnicy chcieliby nawiązać współpracę międzynarodową. Chętni nawiązania takiej współpracy zostaną zaproszeni z ramienia projektu SBR do udziału w konferencji Sieci Współpracy SUBMARINER for Blue Growth EEIG (27-28.09.2017), która ma się odbyć w Berlinie, a na której to mają zostać również przedstawione wyniki przedmiotowych rozmów konsultacyjnych. Ewentualna współpraca może być zawarta w ramach dowolnego programu finansowego UE.