Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (http://www.plf.org.pl/fundusz/o-funduszu) organizuje seminarium kontaktowo-szkoleniowe „Develop2gether 2014”. Konferencja odbędzie się w dniach 2-5 grudnia w Wilnie.

Szkolenie skierowane jest do liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.

Głównym celem seminarium jest poznanie litewskich organizacji, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących młodzieżowych projektów międzynarodowych oraz rozwijanie umiejętności zarządzania projektem.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywa Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Uczestnikami mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz znają język angielski w stopniu komunikatywnym.

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz online (https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/1531)

Całe szkolenie organizowane będzie w języku angielskim.