Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Z inicajtywy poseła Jana Kozłowskiego w dniu 20 marca 2012 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się  seminarium „Potential for Europe – Boost it or lose it? Turning the spotlight on new opportunities for youth employment”. W konferencji wziął udział Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej László Andora, który przedstawił nowe inicjatywy komisji zmierzające do poprawy sytuacji młodzieży. W imieniu Prezydencji Duńskiej głos zabrał Jonas Beringa Liisberga, zastępca stałego przedstawiciela Danii przy UE, dyskusję panelową moderowała Karolina Ostrzyniewska, zastępca stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. W seminarium wzięli udział również Pierre Mairesse, dyrektor ds. kształcenia ustawicznego, polityk horyzontalnych i strategii Europa 2020 z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, Maxime Cerutti, dyrektor ds. społecznych z Business Europe, Giorgio Zecca, koordynator z Europejskiego Forum Młodzieży i Juan Menendez-Valdes, dyrektor Eurofound.

W styczniu 2012 roku stopa bezrobocia wśród młodych osób w Unii Europejskiej osiągnęła alarmujący poziom 22,4%, zaś w niektórych krajach przekroczyła nawet 50%. większe problemy ze znalezieniem pracy mają nie tylko osoby z niższym wykształceniem, ale także absolwenci wyższych uczelni posiadający odpowiednie kwalifikacje. Paneliści dyskutowali nad przyczynami bezrobocia wśród młodych ludzi oraz  perspektywach zmiany takowego stanu rzeczy. Przedstawiciele instytucji europejskich, eksperci i biznesmeni podkreślali jednak, iż obecna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy nie jest tylko wynikiem nieefektywnego systemu edukacji, ale przede wszystkim trwającego kryzysu gospodarczego.