Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Utworzony przez Komisję Europejską SET Plan (Strategic Energy Technology Plan), będzie stanowił podstawę tworzącego się piątego wymiaru unii energetycznej. Plan ten budowany jest na zintegrowanym podejściu i proponuje dziesięć ukierunkowanych działań w zakresie badań i innowacji. Ma na celu przyspieszenie transformacji systemu energetycznego i utworzenie miejsc pracy, a także wzrost gospodarczy, co skutkować będzie zapewnieniu Unii Europejskiej pozycji lidera w zakresie rozwoju i wdrażania technologii niskoemisyjnych. Działania te bezpośrednio wpłyną na realizację badań i innowacyjności w unii energetycznej, szczególnie w zakresie zdobycia wiodącej pozycji na rynku odnawialnych źródeł energii. SET Plan:

otwiera możliwość uczestnictwa konsumentów,

przyspiesza rozwój inteligentnego systemu energetycznego (Smart Energy System),

urozmaica i wzmacnia wszelkie przedsięwzięcia w ramach zrównoważonego transportu,

uwypukla działania związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla,

zwiększa bezpieczeństwo w zakresie wykorzystywania energii jądrowej.

Dla zwiększenia koordynacji i współpracy między rządami krajowymi, przemysłu i instytucji badawczych zostaną wprowadzone bardziej wydajne i proste struktury zarządzania. Posłuży to także wzmocnieniu przejrzystości, ponoszeniu odpowiedzialności i monitorowaniu postępów, jak również lepszej wymianie wiedzy między nimi. SET Plan podkreśla kwestie finansowania i dostępu do finansowania ryzyka w celu wspierania innowacji i wprowadzania nowych technologii na rynek.

Uaktualniony SET Plan był przedmiotem omówienia i dyskusji podczas konferencji w Luksemburgu 21 i 22 września. Szczegóły zostały przedstawione przez komisarzy europejskich – Carlosa Moedasa i Miguela Ariasa Cañete.