Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

K4I jest organizacją non-profit, umożliwiającą swoim partnerom wymianę doświadczeń na drodze do wspólnego celu – promowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. K4I łączy podmioty i sektory z różnych środowisk, mobilizując je do współpracy i wymiany know-how oraz innych zasobów, jak również angażowania się stron w dialog z decydentami z Unii Europejskiej i innych krajów członkowskich.

Korzyści płynące z członkostwa w K4I to m.in.: czynny udział w debatach europejskich; uczestnictwo w Forum Rady Zarządu K4I odbywającego się zazwyczaj co sześć tygodni; organizacja własnych indywidualnych wydarzeń; dostęp do rozbudowanej bazy danych; wzrost zainteresowania organizacjami poszczególnych członków płynący z możliwości załączania własnego logo, opisu profilu organizacji na stronie K4I; wymiana wiedzy i informacji; promocja własnych wydarzeń związanych z innowacjami. Do sieci mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, organizacje badawczo-naukowe jak i przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na stronie internetowej K4I: http://www.knowledge4innovation.eu/SitePages/Home.aspx

W załącznikach znajdują się dodatkowe informacje o działalności sieci, w tym formularz członkowski oraz informacja o składkach członkowskich.