Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

W ostatnich latach kwestia zróżnicowania regionalnego oraz potrzeba dogłębnej oceny terytorialnych i regionalnych skutków unijnych polityk sektorowych były w centrum uwagi europejskiej debaty politycznej. W szczególności koordynacja wszystkich polityk sektorowych, które mają silne oddziaływanie terytorialne oraz pomiar wpływu terytorialnego tych obszarów polityki są niezbędne dla rozwoju spójności terytorialnej oraz do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej.

Biorąc pod uwagę znaczenie tych zagadnień, Komitet Regionów przygotowuje obecnie opinię z inicjatywy własnej. Sprawozdawcą opinii został Michael Schneider w ramach Komisji COTER. Wymiana poglądów na temat tego dokumentu jest przewidziana na następnym posiedzeniu komisji COTER w dniu 26 lutego, a następnie będzie kontynuowana podczas posiedzenia Komisji w dniu 7 maja, i  sesji plenarnej Komitetu Regionów 3 lub 4 lipca 2013 roku.

Komitet Regionów zaprasza do odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, które będą mogły zostać wykorzystane w przygotowaniu projektu opinii. Odpowiedzi należy wysyłać na adres e-mail: subsidiarity@cor.europa.eu do 20 marca 2013 roku.

Kwestionariusz w języku polskim i aneks do niego znajdują się w załącznikach.