Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nagroda Główna Rady Europy to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy miastom europejskim. Nagrodę otrzymuje się za prowadzoną działalność na rzecz budowania europejskiej solidarności, wyróżniającą się współpracę zagraniczną, wymianę międzynarodową oraz aktywność w organizacjach międzynarodowych.

Rada Europy doceniła wkład Słupska w budowanie wartości europejskich. Szczególnym uznaniem, wśród członków Rady, cieszyły się inicjatywy Słupska takie jak:

– pionierski projekt Trójporozumienia Carlisle – Flensburg – Słupsk, który powstał 25 lat temu z inicjatywy Macieja Kobylińskiego, Prezydenta Miasta Słupska;

– współpraca młodzieży i placówek oświatowych z partnerami zagranicznymi;

– mnogość projektów kulturalnych realizowanych przy współpracy z podmiotami zagranicznymi;

– współpraca z 10 miastami partnerskimi z Europy i Azji;

– aktywność Macieja Kobylińskiego, Prezydenta Miasta Słupska w Komitecie Regionów Unii Europejskiej;

– aktywność Słupska w Nowej Hanzie;

– działalność Młodzieżowej Rady Miasta Słupska na arenie międzynarodowej;

– prowadzenie punktu Europe Direct;

– organizacja Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie „Gwiezdny Krąg”;

– prowadzenie współpracy zagranicznej ze wschodnimi sąsiadami.

Nagroda przyznana Słupskowi jest wyrazem uznania za działalność miasta na arenie międzynarodowej. Słupsk jest 4. polskim i 71. europejskim miastem, które otrzymało przyznawaną od blisko 60 lat Nagrodę Główną Rady Europy.

Słupsk, aby móc się ubiegać o Nagrodę Główną, wcześniej musiał zdobyć „Dyplom Honorowy Rady Europy” (w 1993 r.), „Flagę Honorową Rady Europy” (w 1994 r.) oraz „Tablicę Honorową Rady Europy” (w 1997 r.).