Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”            oraz Miastem Słupsk serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach projektu SmartRegions

pt. „Promocja najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych usług energetycznych opartych na inteligentnym opomiarowaniu”.

Powyższe warsztaty odbędą się 29 listopada 2012 r., godz. 9.00-13.00, w Urzędzie Miejskim w Słupsku,                        Sala Konstytucji 3 Maja (nr 211, II p.) , Pl. Zwycięstwa 3.

Na warsztatach będą poruszane kluczowe aspekty związane z tematyką inteligentnych sieci oraz inteligentnego opomiarowania a także przedstawione zostaną wyniki projektu.

Wydarzenie jest skierowane do administracji samorządowej i instytucji centralnych, związków i innych organizacji w tym zrzeszających przedsiębiorców i dystrybutorów energii, agencji efektywności energetycznej, dostawców usług energetycznych, końcowych odbiorców energii i reprezentujących ich organizacji, a także producentów urządzeń i układów pomiarowych oraz ich organizacji branżowych.

Celem unijnego projektu o akronimie SmartRegions jest promocja wdrażania innowacyjnych usług energetycznych opartych na inteligentnym opomiarowaniu (takich jak rachunki z rzetelną informacją, zmienne taryfy czy usługi zapobiegania przekroczeniom poboru mocy), które mogą przynieść najbardziej prawdopodobne oszczędności energii, obniżenie obciążenia sieci w godzinach szczytu energetycznego oraz integrację odnawialnych źródeł energii.

Poprzez działania projektu SmartRegions jego realizatorzy chcieliby wesprzeć i zachęcić przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne jak również samorządy do rozwijania innowacyjnych usług inteligentnego opomiarowania.

Więcej o projekcie pod adresem: http://www.kape.gov.pl/new/proj_smartregions.phtml

oraz http://www.smartregions.net/.

Program warsztatu znajduje się TU.

Uprzejmie prosimy o nadesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej (zamieszczona po prawej stronie) do dnia 26 listopada br. na adres mailowy m.matkowska@pomorskie.eu

Warsztaty są bezpłatne – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku