8 września 2023 r. gościliśmy w Szemudzie na roboczym spotkaniu SPUE

Gmina Szemud dołączyła do SPUE w bieżącym roku i jest naszym bardzo aktywnym członkiem. Korzystając z zaproszenia wójta Ryszarda Kalkowskiego, samorządowcy i urzędnicy reprezentujący członków zwyczajnych naszego stowarzyszenia spotkali się, aby porozmawiać o bieżącej działalności i dalszej współpracy. Dyskutowaliśmy w formie warsztatowej o tym jakie działania chcielibyśmy wspólnie prowadzić w 2024 roku, jakie są pomysły i oczekiwania ze strony członków. Zastanawialiśmy się co można robić, żeby bardziej skutecznie edukować, informować i promować Unię Europejską w regionie i Pomorskie w Unii Europejskiej. Była to też okazja do integracji, lepszego poznania się i wymiany doświadczeń. Mieliśmy okazję zwiedzić nowo otwarte, imponujące Centrum Samorządowe w Szemudzie, które jest wizytówką miejscowego samorządu. Ze strony SPUE spotkanie prowadzili: Urszula Sokołowska z Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli, Małgorzata Matkowska i Rafał Rolka z Biura Miejscowego SPUE w Gdańsku. Mamy nadzieję na kontynuację takich spotkań w przyszłości.