Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet Regionów zaprasza do udziału w spotkaniu mającym na celu zgromadzenie opinii oraz podzielenia się wiedzą nt. planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Państwa poglądy zostaną wykorzystane do utworzenia legislacyjnej propozycji dyrektywy (COM(2013) 133 final), która zajęłaby ważne miejsce w strategii „Niebieskiego Wzrostu”. Ze względu na cele operacyjne przyjmujące charakter proceduralny, istotne jest  dokładne opracowanie oraz wdrożenie obu podejmowanych aspektów łącznie, co pozwoli w efekcie na zintegrowane zarządzanie wszystkimi nadmorskimi działaniami ludzkimi.

Sprawozdawca – Mr Paul O’DONOGHUE z Komisji Zasobów Naturalnych oraz ekspert z dziedziny Mr Robert COLLINS zapraszają reprezentantów lokalnych i regionalnych stowarzyszeń oraz innych interesariuszy do wzięcia udziału w dyskusji, która odbędzie się 31 maja 2013 między 10:00-12:00 w siedzibie Komitetu Regionów (pokój JDE 53) w Brukseli. Swoje materiały i stanowiska w sprawie można przesyłać drogą mailowa na podane poniżej adresy. Zapisy na to wydarzenie możliwe są na stronie internetowej poprzez link do godziny 15:00 dnia 30 maja 2013.

e-mail: mihaela.lafont@cor.europa.eu

e-mail: peter.verlinden@cor.europa.eu

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów,
zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku