Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwych form wsparcia dla organizacji pozarządowych przez instrumenty zwrotne i bezzwrotne finansowane m.in. z Funduszy Europejskich.

Program 
W programie spotkania m.in. omówienie roli organizacji pozarządowych w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, możliwego wsparcia organizacji pozarządowych poprzez instrumenty zwrotne finansowane m.in. z Funduszy Europejskich, możliwości pozyskania dotacji bezzwrotnych ze środków UE oraz funduszy norweskich w 2013 roku.

 
Zgłoszenia 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 26 marca 2013 r. wypełnionego
formularza zgłoszeniowego na adres:

punktinformacyjny@pomorskie.eu  

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego w dniu 28 marca 2013 r. 

Miejsce i termin  
Spotkanie odbędzie się w środę 28 marca 2013 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 Gdańsk.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.