Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W czasie spotkania z frakcją młodych Europejskiej Partii Ludowej Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreślała niezwykłą rolę polityki spójności UE w kształtowaniu się stosunków i wyrównywaniu różnic gospodarczych w różnych regionach UE.

Ponadto, p. minister Bieńkowska zauważyła, że dzięki wprowadzeniu we wszystkich państwach członkowskich polityki spójności w całej Unii Europejskiej powinien nastąpić wzrost gospodarczy, a zwłaszcza, powinny być tworzone nowe miejsca pracy. Jak mówiła minister Bieńkowska, w ten sposób zostanie wyrównany poziom życia i aktywności zawodowej i społecznej na terenie całej UE.

W dalszej części swojego wystąpienia minister przedstawiała metody finansowania projektów podlegających polityce spójności, jak również podkreśliła po raz kolejny rolę lokalnych władz i organizacji pozarządowych w kształtowaniu się strategii europejskich (EUROPA 2020). Podawała wiele przykładów wykorzystania funduszy państwowych i unijnych, dzięki którym udało się oszczędzić i reinwestować pieniądze w inny projekt (np. Grupa Wyszehradzka).

Więcej na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/strony/Minister_Bienkowska_o_roli_polityki_spojnosci_200913.aspx