Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 5 grudnia w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z rektorami pomorskich uczelni. Wśród gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. med. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. inż. Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej oraz dr. Inż. Monika Zajkowska, rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania ze Słupska oraz dr Małgorzata Godlewska, dziekan ze Szkoły Wyższej Ateneum. Gospodarzem spotkania był Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, a gościem honorowym Jan Kozłowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu wzięli udział również Jarosław Pawłowski i Joanna Oberbek, reprezentujący spółkę InnoBaltica oraz Karolina Lipińska, kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości płynących dla pomorskich uczelni z nowego programu Horyzont 2020, który właśnie został przyjęty przez Parlament Europejski i zacznie być wdrażany z początkiem 2014 roku. Program Horyzont to kontynuacja 7. Programu Ramowego. Zapewni on wsparcie europejskim innowacjom i projektom badawczym. Wśród priorytetów programu znajdzie się: udoskonalenie bazy naukowej w Europie, wsparcie konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz rozwój badań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Europy, m.in., w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa żywności, energii. W ramach Horyzontu 2020 realizowane będą działania agencji Euroatom i Europejskiego Instytutu ds. Innowacji i Technologii oraz przyznawane będą indywidualne granty dla naukowców z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council) i stypendia dla naukowców w ramach komponentu Maria Skłodowska-Curie.

Szczegółowych informacji na temat dotychczasowej aktywności polskich i pomorskich uczelni oraz jednostek badawczo-naukowych w 7. Programie Ramowym udzieliła p. Małgorzata Misiewicz ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Jej wystąpienie uzupełnił i pogłębił o elementy dotyczące Strategii Inteligentnych Specjalizacji pan Grzegorz Ambroziewicz z Komisji Europejskiej. Druga cześć spotkania została przeznaczona na prezentację przykładów działalności biur łącznikowych uczelni (m.in. z Hiszpanii, Włoch, Niemiec) zlokalizowanych w Brukseli. W czasie dyskusji omówiono możliwości i metody zacieśnienia współpracy pomiędzy pomorskimi uczelniami a  Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej” i działającym w jego ramach Biurem Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz siecią ERRIN, której Stowarzyszenie jest członkiem od maja 2013 r. (jako jedyna organizacja z regionu Pomorskiego).

Prezentacje ze spotkania dostępne do pobrania poniżej.

Grzegorz Ambroziewicz – Komisja Europejska

Richard Tuffs – Sieć ERRIN

Marta Truco – OPERA – sieć hiszpańskich uniwersytetów

Emily Palmer – EuroTech Universities

Aleksandru Marchis – OPERA – ośrodek badawczy z Lombardii

Galeria