Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

19 maja 2015 roku w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli odbyło się spotkanie grupy roboczej BIG – Blue Innovation for Growth, zorganizowane z regionami partnerskimi sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). ERRIN jest organizacją zlokalizowaną w Brukseli, ułatwiająca wymianę wiedzy oraz doświadczeń, a także realizację wspólnych działań w ramach sieci, w skład której wchodzi 90 regionów europejskich tworzących 15 grup roboczych. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” dołączyło do ERRIN w maju 2013 roku.

Spotkanie zostało zorganizowane przez trzy regiony – liderów grupy BIG: Pomorskie, Emilia-Romagna (Włochy), Brittany-Pays de la Loire-Poitou-Charentes (Francja) i było drugim z czterech tegorocznych spotkań grupy. Jego głównym celem było zapoznanie uczestników
z planowanymi zadaniami grupy BIG, w tym m.in. organizacją wydarzenia poświęconego programowi Horyzont 2020, oraz prezentacja inicjatywy JPI Oceans (The Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans). JPI Oceans została założona w 2011 roku, zajmuje się koordynowaniem i integracją platformy strategicznej, mającej na celu zapewnienie długofalowej współpracy na rzecz badań morskich oraz rozwoju technologii. Platforma jest otwarta na współpracę ze wszystkimi członkami Unii Europejskiej oraz z krajami z nią stowarzyszonymi, aktualnie w ramach inicjatywy współpracę podejmuje 21 krajów, w tym Polska.

Niebieski wzrost (Blue Growth) jest długotrwałą strategią wspierania zrównoważonego i stabilnego wzrostu całego sektora morskiego, w której morza i oceany traktowane są jako „koła zamachowe” gospodarki europejskiej, mające ogromny potencjał innowacyjny. Czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w realizacji inicjatyw podejmowanych np. przez grupę roboczą BIG ERRIN jest
z pewnością szeroka współpraca różnych podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora morskiego.