Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Reprezentanci Polski i Niemiec w komitetach programów transnarodowych oraz krajowe punkty kontaktowe organizują spotkanie, którego celem jest omówienie pomysłów na projekty z potencjalnymi partnerami z Polski i Niemiec oraz zbadanie realnych możliwości współpracy. W trakcie wydarzenia przewidziana jest część poświęcona poszukiwaniu partnerów, która uwzględnia rozmowy indywidualne i w grupach, a także sesje informacyjne i wymianę zdań z przedstawicielami programu i instytucji krajowych. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji publicznych i sektora prywatnego mających już doświadczenie we współpracy transnarodowej, a także do instytucji bez doświadczenia w tym zakresie, które mają ciekawe pomysły i chcą znaleźć partnerów do współpracy.

Spotkanie odbędzie się 14 października br. w Berlinie. Rejestracja będzie otwarta do końca sierpnia br.

Osoby zainteresowane zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, gdyż jest to unikalna szansa na stworzenie sieci kontaktów i wspólną realizację projektu.

Więcej informacji na temat spotkania dostępnych jest tutaj.