Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytutów naukowych i jednostek naukowo-badawczych PAN.

Poprowadzi je Dyrektor Krajowego Punktu Kontakowego Programów Badawczych UE, Pan dr Andrzej Siemaszko.

Potwierdzenie udziału należy zgłaszać na adres e-mail: Joanna.Wierszylo@cto.gda.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Czas i miejsce spotkania:

02 kwietnia 2014 r., 11.30-13.00

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk

Zapraszamy do uczestnictwa!