Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska w październiku br. przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. i towarzyszące mu dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej UE. Tegoroczne sprawozdanie jest pierwszym od czasu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu i dotyczy wkładu unii energetycznej w osiągnięcie długoterminowych celów klimatycznych Europy.

27 krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oceniono i przeanalizowano pod kątem osiągnięcia obecnych celów klimatycznych i energetycznych do 2030 r. oraz związane z tym ambicje. Z ogólnej oceny wynika, że państwa członkowskie są w stanie osiągnąć te cele i w większości czynią zadowalające postępy w ich realizacji. W sprawozdaniu podkreślono, że sektor energetyczny może przyczynić się do odbudowy gospodarki UE po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Jak dotąd unia energetyczna wykazuje się solidną odpornością na wstrząsy w obliczu wyzwań przed jakimi stają nasze systemy energetyczne i pracownicy sektora energetycznego w związku z pandemią koronawirusa.

W sprawozdaniu przeanalizowano pięć różnych wymiarów unii energetycznej:

  • dekarbonizację, w tym energię ze źródeł odnawialnych,
  • efektywność energetyczną,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • wewnętrzny rynek energii oraz badania naukowe,
  • innowacje i konkurencyjność.
Zawarto w nim także, w jaki sposób za pośrednictwem szeregu sztandarowych programów finansowania państwa członkowskie mogą skorzystać ze wsparcia w ramach planu odbudowy dla Europy NextGenerationEU.

Całe sprawozdanie dostępne jest TUTAJ.

Poszczególne plany krajowe w dziedzinie energii i klimatu są dostępne tutaj.

Źródło i więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1837