Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Startup Europe Leaders Club jest nową niezależną grupą, skupiającą przedstawicieli przedsiębiorczości technicznej. Jej celem jest przyjęcie wiodącej roli na europejskim rynku tego typu i zabezpieczenie Komisji Europejskiej czołowej pozycji w zakresie podjęcia decyzji co jest najbardziej potrzebne dla umocnienia roli przedsiębiorcy na rynku technicznym, tak by mógł on rozpocząć pracę w Europie i tam też ją kontynuować.

Obecnie członkami Klubu są państwo:

Głównymi celami nowopowstałej organizacji są:

Startup Europe Leaders Club posiada już manifest, którego podpisanie przez sygnatariuszy nastąpi już 20 października 2013 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu w ramach serwisu Inicjatyw Europa 2020.