Dwa razy w roku Europejski Komitet Regionów oferuje płatne staże, dające możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poszerzenia wiedzy nt. funkcjonowania UE. Nabór na sesję jesienną jest otwarty do 31 marca.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Dzięki stażom w tej instytucji młodzi ludzie mogą nabyć doświadczenie zawodowe w międzykulturowym środowisku oraz rozwinąć wiedzę dot. funkcjonowania Unii Europejskiej zdobytą podczas studiów i kariery zawodowej.

Co jest wymagane?

  • dyplom ukończenia studiów,
  • zadowalająca znajomość języka angielskiego lub francuskiego,
  • brak doświadczenia pracy lub praktyk w unijnej instytucji trwającego dłużej niż 8 tygodni.

Co jest oferowane?

  • 5 miesięcy – od września do lutego.
  • Pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo.
  • Miejsce pracy: Bruksela (Belgia), w jednym z departamentów Komitetu Regionów.
  • Staż płatny w wysokości ok. 1 200 euro miesięcznie.

Okres przyjmowania zgłoszeń: do 31 marca (o północy czasu brukselskiego).