Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przedstawiła szereg działań mających na celu wyeliminowanie agresywnych praktyk handlowych w całej UE.

Do praktyk tych zaliczają się fałszywe „darmowe” oferty oraz tak zwana „przynęta i zamiana” − reklamy produktów, które nie mogą być dostarczone – oraz reklamy nakłaniające dzieci do kupna produktu. Pięć lat po wejściu w życie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych Komisja dokonała przeglądu jej stosowania i ogłosiła zamiar surowszego egzekwowania przepisów w celu zwiększenia zaufania obywateli podczas dokonywania zakupów na europejskim rynku wewnętrznym.

Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-227_pl.htm