Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w ramach działań w dziedzinie klimatu w sprawie strategii długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE.

Celem konsultacji jest:
 

  • – Zgromadzenie opinii i uwag na temat wariantów technicznych i społeczno-gospodarczych, które należy zbadać w celu realizacji długoterminowej strategii UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • – Zgromadzenie konkretnych informacji i danych na temat elementów nieobjętych sprawozdaniami, w tym czynników ułatwiających i utrudniających realizację strategii długoterminowej oraz związanych z nią szans i zagrożeń.
Termin konsultacji: 17.07 – 09.10. 2018 r.

Udział w konsultacjach adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w tym osób prywatnych, przedstawicieli firm, organizacji handlowych, biznesowych i zawodowych, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych, ośrodków naukowych i badawczych, organizacji reprezentujących władze regionalne i lokalne, innych podmiotów publicznych lub publiczno-prywatnych działających na poziomie niższym niż krajowy oraz krajowych i międzynarodowych organów publicznych.

Kwestionariusz jest dostępny na stronie EU Survey.

Źródło informacji oraz więcej szczegółów: https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_pl

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
.