Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Młodzież jest ważna. Młodzież jest naszą przyszłością. Młodzież chce być słuchana. I włączana w procesy decyzyjne.

Powyższe stwierdzenia są popularnymi hasłami na różnych forach międzynarodowych i spotkaniach makroregionalnych. Ale niestety często nie są niczym więcej.

Młodzi ludzie są jednak po to, by wyrażać swoje opinie, angażować się w ważne inicjatywy i przekazywać dalej ideę współpracy. Co więcej, młodzież jest świeża w swoich postawach oraz kreatywna w znajdowaniu rozwiązań. Między innymi  dlatego Projekt Let’s Communicate! zaprosił przedstawicieli młodzieży, która przyjechała na 26. Doroczną Konferencję BSSSC w Gdańsku do dyskusji na temat komunikowania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) w ramach warsztatów 11 września 2018.

Ale jak przekazać koncepcję, której do końca się nie zna? To była pierwsza przeszkoda do pokonania, ponieważ jak się okazało „EUSBSR” (pl. SUE RMB) jest nie tylko trudna do wymówienia, ale także trudna do uchwycenia. Jedynymi uczestnikami warsztatów, którzy słyszeli o strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, byli ci, którzy uczestniczyli w ostatnim dorocznym Forum SUERMB w Tallinie, co pokazuje, jak wiele należy zrobić w kwestii promowania SUERMB wśród osób i grup spoza środowiska, które jest już aktywnie włączone we współpracę bałtycką.  

Dyskusje wykazały, że SUERMB jest dla młodzieży głównie utożsamiana z kwestiami klimatycznymi, zanieczyszczeniem i (złą) jakością morza. Ponadto, Strategia jest postrzegana przez młodych tylko jako jedna z wielu platform współpracy i trudno było im określić jej wyjątkowość, a przez to – trudno „sprzedać” większej publiczności lub choćby rówieśnikom.

Młodzi ludzie sugerowali, że komunikowanie SUERMB powinno raczej polegać na promowaniu rozwiązań, a nie na wyzwań, czy problemów, a komunikat powinien być krótki i bardziej wizualny. „To zbyt dużo informacji, jest za długo, jest za dużo tekstu” – takie były komentarze na temat materiałów promocyjnych Strategii. Warsztaty pokazały, że aby pozyskać zaangażowanie młodzieży w promowanie SUERMB i idei, które za nią stoją, należy sprawić, aby młodzi ludzie poczuli, że wartości promowane przez SUERMB są ważne i aktualne, a cała społeczność działająca na jej rzecz – zaangażowana i po prostu „fajna”.

Niektóre z wniosków warsztatów zostały później przedstawione na Konferencji BSSSC w ramach Sesji 6 „Communicating Baltic Sea Region cooperation as simple as possible – but not simpler” 13 września 2018. Miejmy nadzieję, że staną się dobrym punktem wyjścia dla dalszych inspirowanych przez młodzież i angażujących ją działań zmierzających do przekazanie prawdziwego „dlaczego?” , stojącego za Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.