Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Aby zmaksymalizować swój wpływ, strategia UE wykracza poza wąską definicję czynników produkcji energii i dotyczy szerszych kwestii, takich jak: