Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Uniwersytet Gdański we współpracy z Centrum Innowacji InnoBaltica Spółka z o.o. zaprasza na studia podyplomowe, dzięki którym można podnieść kwalifikacje w dziedzinie wykorzystania innowacji w rozwoju organizacji. Oprócz pozyskania wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, procedur przy składaniu wniosków czy finansowania projektów do Funduszy UE, słuchacze nabędą umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi: kreowania i rozwijania pomysłów biznesowych, zarządzania projektami innowacyjnymi, środkami zewnętrznymi, pozyskiwania i zarządzania oraz komercjalizacji innowacji.

Oferta kierowana jest dla zarządzających przedsiębiorstwami (także Start-upami), kierowników i pracowników jednostek naukowych, instytucji i wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w wyżej wymienionych dziedzinach. 
W ramach studiów każdy uczestnik otrzyma także wsparcie InnoBaltica w nawiązaniu wartościowych kontaktów biznesowych, podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne w wersji papierowej i elektronicznej, dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Uniwersytet Gdański, Certyfikat Lidera Innowacji InnoBaltica Skills Adventure. 

Zajęcia odbywać się będą od października 2015r. do czerwca 2016r. na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie oraz w siedzibie InnoBaltica w Gdańsku.

Dodatkowe informacje mogą znaleźć Państwo na stronie www.ekonom.ug.edu.pl oraz www.innobaltica.eu