Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych wspierającym ich internalizację i stanowi największą na świecie organizcję wspierającą międzynaradową wymianę studentów i naukowców. Z programu stypendialnego DAAD korzystać mogą również polscy studenci i absolwenci, doktoranci i młodzi naukowcy, naukowcy, byli stypendyści oraz niemiecka mniejszość narodowa.

Termin składania pierwszych wniosków upływa 15. listopada 2013 r..

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu stypendialnego pod linkiem.