Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Już po raz czternasty wyróżniający się młodzi gdańscy artyści otrzymają Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W tym roku nominowanych do nagrody jest jedenastu twórców i animatorów kultury.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przeznaczona jest dla tych artystów młodego pokolenia, których twórczość zasługuje na szczególne wyróżnienie, jest też wyrazem uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć. Laureatów wybiera spośród kandydatów nominowanych przez środowiska twórcze i akademickie Kapituła Nagrody.

Głosować można wysyłając wiadomość SMS na wybranego kandydata do północy 18 listopada 2013 roku.

Lista nominowanych do nagrody oraz więcej informacji tutaj.

 

Ponadto Sejmiku Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2014.

Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2014.

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.

Oferty można składać bezpośrednio w Departamencie Kultury lub wysłać pocztą na adres Departamentu do 29 listopada 2013 roku.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz wnioski do pobrania tutaj.